Direct naar content gaan

Samenvatting

Op 27 januari 2016 heeft de Poolse onderneming B voor bepaalde maanden in de jaren 2012 tot 2014 gecorrigeerde btw-aangiften ingediend. Op de verkoop van diensten op het gebied van vrijetijdsbesteding (toegang tot de ruimten van een club en vrij gebruik van de infrastructuur ervan) wordt een btw-tarief van 8% toegepast in plaats van het eerder toegepaste normale tarief van 23%.

B was eerst door de belastingdienst ‘aangemoedigd’ tot het toepassen van het foutieve belastingtarief. Inmiddels acht de belastingdienst een lager belastingtarief toch juist. B wil de te veel betaalde maar onverschuldigde belasting terugvorderen. Het Poolse recht staat echter geen teruggaaf van de te hoge (onterechte) belastingschuld toe zonder een voorafgaande correctie van facturen.

De Naczelny Sąd Administracyjny (Polen) heeft over deze kwestie aan het HvJ een prejudiciële vraag gesteld.

A-G Kokott geeft het HvJ in overweging de prejudiciële vraag als volgt te beantwoorden:

‘Artikel 1, lid 2, en artikel 73 juncto 78, onder a, Btw-richtlijn verzetten zich tegen een praktijk van de nationale belastingautoriteiten op grond waarvan een herziening van de verschuldigde belasting in de belastingaangifte niet wordt toegestaan wanneer de verkoop van goederen en het verrichten van diensten aan consumenten tegen een te hoog btw-tarief geschieden en alleen fiscale kassabonnen – dat wil zeggen geen btw-facturen – worden uitgereikt. Bij een overeengekomen vaste vergoeding met een eindverbruiker is de belastingplichtige hoe dan ook niet ongerechtvaardigd verrijkt.’

Metadata

Rubriek(en)
Omzetbelasting
Belastingtijdvak
2012-2014
Instantie
A-G HvJ
Datum instantie
16 november 2023
Rolnummer
C-606/22
ECLI
ECLI:EU:C:2023:893
Auteur(s)
mr. dr. A.E. Spiessens
Belastingdienst
NLF-nummer
NLF 2023/2689
Aflevering
30 november 2023
Judoregnummer
JCDI:NFB6100
bwbr0002629&artikel=34d,bwbr0002629&artikel=34d,bwbr0002629&artikel=37,bwbr0002629&artikel=37,celex32006l0112&artikel=1,celex32006l0112&artikel=1,celex32006l0112&artikel=203,celex32006l0112&artikel=203,celex32006l0112&artikel=220bis,celex32006l0112&artikel=220bis,celex32006l0112&artikel=226ter,celex32006l0112&artikel=226ter,celex32006l0112&artikel=73,celex32006l0112&artikel=73,celex32006l0112&artikel=78,celex32006l0112&artikel=78

Naar de bovenkant van de pagina