Direct naar content gaan

Samenvatting

X BV heeft medio 2004 47.564.887 dollar geleend van haar 100% Belgische moedervennootschap. Niet in geschil is dat de rente op deze lening niet aftrekbaar is op grond van art. 10a Wet op de Vennootschapsbelasting (Wet Vpb). Eind 2004 heeft de moedervennootschap haar vordering omgezet in agio op haar aandelen in X BV, die daarbij een valutakoerswinst ad 4.240.672 euro behaalde. In geschil is of en zo ja, in hoeverre deze valutawinst op de besmette schuld, evenals als de rente erop, door art. 10a Wet Vpb buiten belanghebbendes belastinggrondslag wordt geplaatst. 
De Rechtbank Haarlem oordeelde dat negatieve en positieve valutaresultaten onder de aftrekuitsluiting van art. 10a Wet Vpb vallen, zodat valutawinst op een besmette schuld niet belast is. In hoger beroep oordeelde het Hof Amsterdam dat valutawinst op een besmette lening slechts buiten de winst blijft voor zover zij de niet-aftrekbare rente, kosten en valutaverliezen op de desbetreffende lening niet overstijgt. 
In cassatie bevestigt de Hoge Raad echter het oordeel van de Rechtbank. De valutawinst is niet belast. Anders A-G Wattel.

Metadata

Rubriek(en)
Inkomstenbelasting
Vennootschapsbelasting
Belastingtijdvak
2004
Instantie
HR
Datum instantie
24 februari 2012
Rolnummer
10.03465
ECLI
ECLI:NL:HR:2012:BQ1248
bwbr0002672&artikel=10a&lid=2,bwbr0002672&artikel=10a&lid=8,bwbr0002672&artikel=10b,bwbr0011353&artikel=3.25

Naar de bovenkant van de pagina