Direct naar content gaan

Samenvatting

In 2019 heeft Polen een speciale procedure ingevoerd voor de ‘gesplitste betaling’ om fraude in verband met btw beter te kunnen bestrijden. In verband met bepaalde leveringen en diensten voorziet deze procedure in de betaling van de civielrechtelijk verschuldigde prijs op twee verschillende bankrekeningen. Terwijl de nettoprijs op een gewone bankrekening van de belastingplichtige leverancier of dienstverrichter (hierna: belastingplichtige) wordt betaald, wordt de btw gestort op een aparte btw-rekening van de belastingplichtige, die alleen kan worden gebruikt voor de betaling van belastingschulden.

In deze zaak heeft de lagere belastingautoriteit geweigerd om te voldoen aan het verzoek van de faillissementscurator om geld op de btw-rekening van een insolvente belastingplichtige over te boeken naar de rekening van de failliete boedel. De verwijzende rechter heeft in het kader van een geschil hierover prejudiciële vragen gesteld aan het HvJ.

A-G Kokott geeft het HvJ in overweging om de vragen als volgt te beantwoorden.

Artikel 17, lid 1, Handvest, het evenredigheidsbeginsel, het neutraliteitsbeginsel, het beginsel van de rechtsstaat, het rechtszekerheidsbeginsel, het beginsel van loyale samenwerking en het beginsel van behoorlijk bestuur, alsmede bepalingen van de Btw-richtlijn, met name artikel 395 en 206, en de bepalingen van Uitvoeringsbesluit 2019/310 verzetten zich niet tegen een nationale bepaling en een nationale praktijk op grond waarvan aan de faillissementscurator toestemming wordt geweigerd om geld dat op de btw-rekening van de belastingplichtige staat, over te boeken naar de door de curator opgegeven bankrekening voor zover de belastingplichtige nog achterstallige belastingen heeft.

Metadata

Rubriek(en)
Omzetbelasting
Belastingtijdvak
2019 e.v.
Instantie
A-G HvJ
Datum instantie
11 april 2024
Rolnummer
C-709/22
ECLI
ECLI:EU:C:2024:310
Auteur(s)
prof. mr. dr. R.A. Wolf
Mazars / Rijksuniversiteit Groningen
NLF-nummer
NLF 2024/1073
Aflevering
7 mei 2024
Judoregnummer
JCDI:NFB6372
celex32006l0112&artikel=206,celex32006l0112&artikel=206,celex32006l0112&artikel=395,celex32006l0112&artikel=395

Naar de bovenkant van de pagina