Direct naar content gaan

Gerelateerde content

 • Wet en parlementaire geschiedenis
 • Internationale regelgeving
 • Lagere regelgeving
 • Besluiten
 • Jurisprudentie
 • Commentaar NLFiscaal
 • Literatuur
 • Recent

Samenvatting

De staatssecretaris heeft vervolgvragen beantwoord over het ambtelijk rapport Aanpak Fiscale Regelingen. De vragen zijn gesteld door de Commissie voor Financiën van de Eerste Kamer.

Een van de vragen richt zich nogmaals op het punt of er meer inzicht kan worden gegeven in de hoogte van de kortingen bij verschillende inkomens, bijvoorbeeld met een rekentool. Dit om een gelijk informatiespeelveld te creëren, zodat belastingplichtigen die niet zelfstandig de hoogte van de inkomensafhankelijke kortingen kunnen berekenen, toch over deze informatie kunnen beschikken. De staatssecretaris geeft aan dat verkend zal worden of dergelijke informatie of een rekentool op de website van de Belastingdienst kan worden opgenomen, met daarbij het aandachtspunt dat de begrijpelijkheid en overzichtelijkheid van de website als geheel gewaarborgd moet blijven. Verder verwijst de staatssecretaris ook naar een meer uitgebreide tool van het Nibud ‘WerkurenBerekenaar’.

Het ambtelijk rapport Aanpak fiscale regelingen geeft meer inzicht in het effect van fiscale regelingen op de complexiteit van het belastingstelsel, zowel op het niveau van het stelsel als op het niveau van afzonderlijke regelingen. In het ambtelijk rapport en de achterliggende beoordelingen zijn 116 fiscale regelingen beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:

 1. doeltreffendheid en doelmatigheid;
 2. reden tot overheidsingrijpen;
 3. complexiteit voor de uitvoering; en
 4. de doenlijkheid.

In de overzichtstabel in het rapport worden de uitkomsten overzichtelijk weergegeven. Het rapport geeft aanknopingspunten voor een eenvoudiger en beter belastingstelsel, waarvan een deel wordt benut in voorgenomen wetgeving.

Metadata

Rubriek(en)
Overig
Belastingtijdvak
2024 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
5 juni 2024
Rolnummer
2024-0000322948
NLF-nummer
NLF 2024/1404
Aflevering
11 juni 2024

Naar de bovenkant van de pagina