Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

Het ministerie van Financiën heeft de landsadvocaat gevraagd om te adviseren over het gebruik van geautomatiseerde analysetechnieken door de Belastingdienst en de Dienst Toeslagen. Kort gezegd stellen deze technieken de Belastingdienst en de Dienst Toeslagen in staat om geautomatiseerd te selecteren welke aangiften of aanvragen in aanmerking komen voor een handmatige controle en welke volledig geautomatiseerd kunnen worden afgedaan.

De vaste commissie voor Financiën heeft op 12 april 2024 vragen gesteld over de op 13 maart 2024 aan de Kamer toegezonden brief inzake de uitkomst van het advies van de landsadvocaat (Kamerstukken II 2023/24, 32 761, 294).

Het gaat met name om verdiepende vragen naar de problematiek en de gevolgen daarvan.

De staatssecretaris heeft deze vragen op 31 mei 2024 beantwoord.

Metadata

Rubriek(en)
Overig
Belastingtijdvak
2024 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
31 mei 2024
Rolnummer
2024-0000336696
NLF-nummer
NLF 2024/1303
Aflevering
4 juni 2024

Naar de bovenkant van de pagina