Direct naar content gaan

Samenvatting

X (bv; belanghebbende) heeft ter zake van de inschrijving in het kentekenregister van de volgende auto’s op aangifte BPM voldaan: een Lamborghini, een Audi Q2, een Volkswagen Touareg, een Porsche 911.

Bij Rechtbank Den Haag is de hoogte van de verschuldigde BPM in geschil. Meer specifiek is onder andere in geschil:

  • van welke CO2-uitstoot dient te worden uitgegaan;
  • of de hoorplicht is geschonden;
  • of recht bestaat op leeftijdskorting;
  • of sprake is van een heffing in strijd met het Unierecht;
  • of de Rechtbank verplicht is tot het stellen van prejudiciële vragen;
  • of de Inspecteur proceskosten voor de bezwaarfase had moeten toekennen;
  • de hoogte en de verschuldigdheid van griffierecht;
  • of wettelijke rente verschuldigd is over het griffierecht;
  • of de Inspecteur artikel 16a BPM ambtshalve mag toepassen.

De Rechtbank stelt (de gemachtigde van) X op alle punten in het ongelijk.

Het beroep wordt ongegrond verklaard.

De Rechtbank kent X wel een immateriële schadevergoeding toe van € 500 wegens overschrijding van de redelijke termijn.

Metadata

Rubriek(en)
Autobelastingen
Belastingtijdvak
2021
Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum instantie
12 maart 2024
Rolnummer
22/7438; 22/7456; 22/7522; 22/7525
ECLI
ECLI:NL:RBDHA:2024:4145
NLF-nummer
NLF 2024/1114
Aflevering
7 mei 2024
bwbr0005806&artikel=6,bwbr0005806&artikel=6,bwbr0005806&artikel=16a,bwbr0005806&artikel=16a,bwbv0001506&artikel=110,bwbv0001506&artikel=110

Naar de bovenkant van de pagina