Direct naar content gaan

Samenvatting

In deze WOZ-zaak heeft de gemachtigde van X (verzoeker), om wraking verzocht van raadsheer mr. J.W. Keuning.

X heeft Hof Arnhem-Leeuwarden gewraakt, nadat het Hof tijdens de zitting aan partijen heeft medegedeeld dat het beide taxatierapporten van X met daarin andere referentieobjecten dan degene die de Heffingsambtenaar hanteert, wegens strijd met de goede procesorde buiten beschouwing zal laten. Deze taxatierapporten heeft X ingediend kort voor de zitting, maar net buiten de tiendagentermijn van artikel 8:58 Awb. Het Hof zou volgens X de tiendagentermijn genoemd in artikel 8:58 Awb niet willen toepassen, omdat het zich makkelijk van de zaken af wil maken. Het Hof heeft hiermee de indruk doen ontstaan dat het vooringenomen en partijdig is.

De wrakingskamer ziet in de wijze waarop de raadsheer in de zaak ter zitting heeft gehandeld geen aanknopingspunten voor het oordeel dat de bij X bestaande vrees van vooringenomenheid objectief gerechtvaardigd is. Het wrakingsverzoek wordt daarom afgewezen.

Metadata

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
niet bekend
Instantie
Hof Arnhem-Leeuwarden
Datum instantie
14 mei 2024
Rolnummer
W.200.339.683
ECLI
ECLI:NL:GHARL:2024:3360
NLF-nummer
NLF 2024/1272
Aflevering
28 mei 2024
bwbr0005537&artikel=8:15,bwbr0005537&artikel=8:15,bwbr0005537&artikel=8:58,bwbr0005537&artikel=8:58

Naar de bovenkant van de pagina