Direct naar content gaan

Samenvatting

In de rubriek ‘Een arrest om snel/nooit te vergeten’ beoordeelt een gezaghebbende auteur periodiek een uitspraak van de Hoge Raad of het Hof van Justitie als uitstekend of juist als zwak. Bij een negatief oordeel over het arrest geeft de auteur aan hoe de uitspraak zijns/haars inziens had moeten luiden. Onderstaande bijdrage is van Gerard Meussen.

Op 13 januari 2023 wees de Hoge Raad een arrest over het tijdstip van onttrekking bij schulden van de dga aan de bv. Dan gaat het dus over de aanwezigheid van een vermomde uitdeling van winst. Het is een arrest waarin ons hoogste rechtscollege aangaande dit leerstuk de puntjes op de i zet. Maar gelijktijdig roept het arrest volgens Gerard Meussen ook, bedoeld of onbedoeld, allerlei praktijkvragen op. Omzetting van het arrest naar de praktijk is best lastig en levert voer voor een feitelijke discussie op.

NLF-W artikel

1. Inleiding

Op 13 januari 2023 wees de Hoge Raad een arrest over het tijdstip van onttrekking bij schulden van de dga aan de bv. Het is een arrest waarin ons hoogste rechtscollege aangaande dit leerstuk de puntjes op de i zet. Maar gelijktijdig roept het arrest mijns inziens ook, bedoeld of onbedoeld, allerlei praktijkvragen op.

2. De feiten

In het jaar 2010 houdt de houdstermaatschappij twee vorderingen op belanghebbende (de dga). De eerste is een rekening-courantverhouding, die eind 2010 € 578.414 bedraagt en nadien is toegenomen, laatst bekend tot € 2.991.469 per 30 juni 2015. De rekening-courantschuld van belanghebbende aan de bv is gedurende een reeks van jaren, voorafgaand aan het jaar 2010, opgelopen. Daarnaast is er sprake van een ‘hypothecaire lening u/g directie’ groot € 225.000, die in het boekjaar 2008 door de bv aan belanghebbende is verstrekt. Deze bedraagt eind 2010 € 225.000 en is nadien ook toegenomen, laatst bekend tot € 596.253 per 30 juni 2015.

Log hier in om verder te lezen

Metadata

Rubriek(en)
Inkomstenbelasting
Vennootschapsbelasting
Auteur(s)
prof. mr. G.T.K. Meussen
BDO (off counsel) / Radboud Universiteit Nijmegen
NLF-nummer
NLF-W 2023/24
Judoreg
NFB5851
Publicatiedatum
3 juli 2023
bwbr0002672&artikel=10,bwbr0011353&artikel=4.12,bwbr0011353&artikel=4.14a

Naar de bovenkant van de pagina