Direct naar content gaan

Gerelateerde content

Samenvatting

De WOZ-waarde van een vrijstaande woning uit 1920 is voor het jaar 2021 vastgesteld op € 72.000.

Het perceel is gelegen op een dijk die als zodanig in beheer is bij het waterschap. Bij de bepaling van de waarde heeft de Heffingsambtenaar een correctie toegepast, gelet op de zogenoemde waarderingsuitzondering voor waterverdedigingswerken (artikel 2, lid 1, aanhef en onderdeel f, Uitv.reg. uitgezonderde objecten Wet WOZ).

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in hoger beroep dat het perceel grenzend aan dat van X niet dient te worden betrokken in de waardering. De Heffingsambtenaar heeft de percelen terecht niet als samenstel aangemerkt. Dat X gebruiker is van beide percelen doet aan dit oordeel niet af, aangezien genot krachtens eigendom, bezit of beperkt recht het uitgangspunt voor de objectafbakening vormt.

Het Hof oordeelt verder dat de ondergrond van de woning bij de waardering van de woning niet buiten aanmerking mag worden gelaten.

Het hoger beroep is ongegrond.

Metadata

Rubriek(en)
Lokale heffingen
Belastingtijdvak
2021
Instantie
Hof Arnhem-Leeuwarden
Datum instantie
7 mei 2024
Rolnummer
23/1148
ECLI
ECLI:NL:GHARL:2024:3217
NLF-nummer
NLF 2024/1340
Aflevering
4 juni 2024
bwbr0007119&artikel=16,bwbr0007119&artikel=16,bwbr0007119&artikel=18&lid=4,bwbr0007119&artikel=18&lid=4

Naar de bovenkant van de pagina