Direct naar content gaan

Samenvatting

Dit standpunt van de Kennisgroep verzekeringsproducten en assurantiebelasting bevat vragen en antwoorden over de jaarruimteberekening en de wijze waarop rekening gehouden moet worden met de opbouw van pensioenaanspraken. Deze vragen zien op de wetgeving die gewijzigd is door de Wet toekomst pensioenen (hierna: Wtp) per 1 juli 2023.

De vragen en antwoorden gaan over:

  • een pensioenregeling die op 30 juni 2023 al bestond;
  • een pensioenregeling die op ingangsdatum voldoet aan de fiscale kaders van de Wtp;
  • benodigde gegevens;
  • inhaalpremies.

Metadata

Rubriek(en)
Inkomstenbelasting
Loonbelasting
Belastingtijdvak
1 juli 2023 e.v.
Instantie
Belastingdienst
Datum instantie
10 juli 2024
Rolnummer
KG:070:2024:3
bwbr0002471&artikel=38q,bwbr0002471&artikel=38q,bwbr0002489&artikel=10,bwbr0002489&artikel=10,bwbr0011353&artikel=10a.25,bwbr0011353&artikel=10a.25,bwbr0011353&artikel=3.127,bwbr0011353&artikel=3.127,bwbr0012066&artikel=13,bwbr0012066&artikel=13

Naar de bovenkant van de pagina