Direct naar content gaan
}

Gerelateerde content

 • Wet en parlementaire geschiedenis
 • Internationale regelgeving
 • Lagere regelgeving
 • Besluiten
 • Jurisprudentie
 • Commentaar NLFiscaal
 • Literatuur
 • Recent

Samenvatting

De bijzondere omstandigheden als gevolg van de coronacrisis zijn voor het kabinet aanleiding voor het treffen van economische en fiscale maatregelen.

In dit beleidsbesluit (Stcrt. 2020, 51354 van 30 september) geeft de staatssecretaris uitvoering aan fiscale maatregelen in de vorm van concrete goedkeuringen die van toepassing zijn voor Caribisch Nederland (dit betreft Bonaire, Sint Eustatius en Saba).

De goedkeuringen zien op de volgende onderwerpen:

 • uitstel van betaling van belastingschulden;
 • verlaging invorderingsrente (percentage interest);
 • verklaring betaalgedrag;
 • melding betalingsonmacht;
 • betalingsregeling voor opgebouwde belastingschuld;
 • betalingsverzuimboeten;
 • gebruikelijk loon.

Dit besluit is een actualisatie van het besluit van 16 juni 2020, 2020-113762 (Stcrt. 2020, 33206) en treedt in werking met ingang van 1 oktober 2020.

Metadata

Rubriek(en)
Heffingen Caribisch Koninkrijk
Belastingtijdvak
31 september 2020 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
29 september 2020
Rolnummer
2020-20588
NLF-nummer
NLF 2020/2167
Aflevering
8 oktober 2020

Naar de bovenkant van de pagina