Direct naar content gaan
}

Gerelateerde content

Samenvatting

X (bv; belanghebbende) houdt zich bezig met de productie en levering van gipsvezelplaten en vloerelementen. Voor de productie van gipsvezelplaten gebruikt X jaarlijks ongeveer 10.000.000 m3 aardgas.

In deze procedure staat de vraag centraal welke reikwijdte moet worden toegekend aan de vrijstelling van energiebelasting en opslag duurzame energie- en klimaattransitie ter zake van de levering of het verbruik van aardgas dat wordt gebruikt voor mineralogische procedés als bedoeld in artikel 64, lid 4, Wbm. In het bijzonder gaat het om de vraag of de vrijstelling voor mineralogische procedés alleen van toepassing is op de ‘vervaardiging van gips’ of ook op de ‘vervaardiging van producten van gips’.

Hof Arnhem-Leeuwarden is van oordeel dat ‘vervaardigen van gips’ als bedoeld in artikel 64, lid 4, Wbm ook het productieproces van X omvat waarbij gipsvezelplaten worden vervaardigd.

De staatssecretaris heeft tegen dit oordeel cassatieberoep ingesteld. Het middel betoogt onder meer dat in de wettekst als vrijgesteld mineralogisch procedé is opgenomen de ‘vervaardiging van (...) gips’ en niet de ‘vervaardiging van producten van gips’, en dat de wetgever een limitatieve opsomming heeft gegeven van de vrijgestelde mineralogische procedés.

Volgens A-G Ettema faalt het betoog. Zij geeft de Hoge Raad in overweging om het cassatieberoep van de staatssecretaris ongegrond te verklaren.

Metadata

Rubriek(en)
Milieu- en energieheffingen
Belastingtijdvak
2017
Instantie
A-G
Datum instantie
30 november 2022
Rolnummer
22/00211
ECLI
ECLI:NL:PHR:2022:1129
Auteur(s)
mr. J.W.C. Nuis
EY
NLF-nummer
NLF 2023/0165
Aflevering
19 januari 2023
Judoregnummer
JCDI:NFB5558
bwbr0007168&artikel=64,bwbr0007168&artikel=64

Naar de bovenkant van de pagina