Direct naar content gaan

Samenvatting

Twee broers (H en J) waren ieder 50%-aandeelhouder van D (bv). In de jaren ’90 van de vorige eeuw hebben de broers besloten om te herstructureren teneinde zelfstandig hun eigen ondernemingsactiviteiten te kunnen uitoefenen. Bij de splitsing van de vennootschap is een perceel toebedeeld aan J door inbreng in zijn bv (belanghebbende; hierna: X). Door het intreden van een ontbindende voorwaarde met betrekking tot de levering van dit perceel is een geschil ontstaan tussen de broers. Het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI) heeft in dat verband beslist dat H aan J een vergoeding moet betalen. Deze vergoeding is door een vennootschap van H betaald aan X.

In geschil is in de eerste plaats of de vergoeding (een bedrag van ruim € 1,5 miljoen) tot de belaste winst behoort van X.

Volgens Rechtbank Zeeland-West-Brabant behoort de vergoeding niet tot de winst. Het voordeel vloeit niet voort uit de onderneming, maar uit de vennootschappelijke betrekkingen. De aanleiding voor de betaling vindt zijn oorsprong in het geheel van afspraken dat ten tijde van de herstructurering is gemaakt en is terug te voeren op aandeelhoudersredenen. Het gelijk op dit punt is aan X.

Daarnaast bestaat een geschil over de fiscale verwerking van een verrekening tussen de vennootschappen van de twee broers. In het verleden is met de Inspecteur afgestemd dat dit gedefiscaliseerd (niet aftrekbaar bij de één, niet belast bij de ander) zou gebeuren. X stelt zich op het standpunt dat deze afspraak voor een specifieke post niet meer geldt.

De Rechtbank gaat daar niet in mee. Het gelijk op dit punt is aan de Inspecteur.

Metadata

Rubriek(en)
Vennootschapsbelasting
Belastingtijdvak
2013
Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum instantie
21 januari 2021
Rolnummer
17/5859
ECLI
ECLI:NL:RBZWB:2021:262
Auteur(s)
mr. L.S. Rijff
BDO
NLF-nummer
NLF 2021/0667
Aflevering
1 april 2021
Judoregnummer
JCDI:NFB4221
bwbr0002672&artikel=8,bwbr0002672&artikel=8,bwbr0011353&artikel=3.8,bwbr0011353&artikel=3.8

Naar de bovenkant van de pagina