Direct naar content gaan

Samenvatting

X (belanghebbende) en zijn partner zijn op 19 juni 2012 in Parijs betrokken geraakt bij een beroving en aansluitend een verkeersongeval waarbij zij tegen een stilstaande betonwagen aan zijn gereden. Als gevolg daarvan heeft X een langdurig medisch traject doorlopen en uiteindelijk blijvend lichamelijk letsel overgehouden.

In de jaren voorafgaand aan het verkeersongeval dreef X twee eenmanszaken. De activiteiten bestonden uit markthandel in groente en fruit op de markt en de verhuur van chalets voor oliebollenkramen en het exploiteren van een groothandel in snacks voor cafetaria. Daarnaast was X dga van een bv. Na het ongeval is de bv ontbonden en kan X de activiteiten op de markt (zelf) niet meer verrichten.

X heeft van Interpolis een schade-uitkering ontvangen van in totaal € 550.000. Hiervan is € 100.000 uitbetaald in 2014 en € 450.000 in 2015.

In een verslag van een gesprek op 14 april 2019 tussen medewerkers van Interpolis en van de Belastingdienst is vastgelegd dat de uitkering is toegekend voor verlies van arbeidsvermogen (€ 485.000), verlies van zelfwerkzaamheid (€ 20.000) en smartengeld (€ 45.000).

De Inspecteur stelt dat het bedrag van € 485.000 tot de winst uit onderneming behoort. In geschil zijn in dit verband opgelegde navorderingsaanslagen IB/PVV 2014 en 2015.

Gelet op het voornoemde verslag gaat Rechtbank Zeeland-West-Brabant ervan uit dat het bedrag van € 485.000 is verstrekt ter vergoeding van verlies aan arbeidsvermogen.

De Rechtbank acht aannemelijk dat de vergoeding, voor zover deze betrekking heeft op verlies aan arbeidsvermogen, strekt tot vergoeding van door de verzekeringsmaatschappij aanwezig geachte schade die erin is gelegen dat X voorgoed niet meer in staat is tot het uitoefenen van zijn ondernemingsactiviteiten op de markt. Dit leidt tot de conclusie dat de schade-uitkeringen onbelast dienen te blijven. De navorderingsaanslagen worden vernietigd.

Metadata

Rubriek(en)
Inkomstenbelasting
Belastingtijdvak
2014-2015
Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum instantie
7 november 2022
Rolnummer
21/2116; 21/2117; 21/2118; 21/2119
ECLI
ECLI:NL:RBZWB:2022:6618
Auteur(s)
mr. W.J.H. Antonisse
Horlings Belastingadviseurs
NLF-nummer
NLF 2022/2381
Aflevering
8 december 2022
Judoregnummer
JCDI:NFB5369
bwbr0011353&artikel=3.8,bwbr0011353&artikel=3.8

Naar de bovenkant van de pagina