Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

X (bv; belanghebbende) exploiteert een payrollbedrijf voor de horeca. Zij is voor de sectorindeling ingedeeld in de sector horeca algemeen en heeft bij de afdracht van de loonheffingen het lage sectorpremiepercentage toegepast. De Inspecteur is van mening dat het hoge sectorpremiepercentage had moeten worden toegepast, omdat de omvang van de te verrichten arbeid niet in de arbeidsovereenkomsten werd vastgelegd. Dit was bij een eerder boekenonderzoek ook al vastgesteld, maar vanwege absentie door ernstige persoonlijke omstandigheden van de behandelaar heeft dit nimmer tot een naheffingsaanslag geleid.

X meent dat zij aan het uitblijven van een correctie bij het eerdere boekenonderzoek het vertrouwen heeft mogen ontlenen dat zij het lage sectorpremiepercentage mocht toepassen.

Hof Den Bosch verwerpt dit standpunt. Van een gerechtvaardigd vertrouwen kan geen sprake zijn indien dat standpunt zodanig in strijd is met de wettelijke regeling dat een belanghebbende in redelijkheid de Inspecteur niet aan dit onjuiste standpunt kan houden. Daarvan is naar het oordeel van het Hof in dit geval sprake. Het Hof verwerpt verder de stelling van X dat in het Besluit vaststelling sectorpremies 2013 een beleidsstandpunt is opgenomen waaraan de Inspecteur gehouden is.

Metadata

Rubriek(en)
Sociale verzekeringen
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
2014-2017
Instantie
Hof Den Bosch
Datum instantie
20 maart 2024
Rolnummer
22/00906; 22/00907
ECLI
ECLI:NL:GHSHE:2024:930
NLF-nummer
NLF 2024/0953
Aflevering
16 april 2024

Naar de bovenkant van de pagina