Direct naar content gaan

Samenvatting

De Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) bestaat uit drie tegemoetkomingen voor werkgevers. De wet heeft als doel om werknemers met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in dienst te nemen of te houden. De Wtl vervangt de premiekortingen arbeidsgehandicapte werknemer en oudere werknemer door het loonkostenvoordeel (LKV) voor deze groepen. Daarnaast bestaat de Wtl uit het lage-inkomensvoordeel (LIV) en het jeugd-LIV.

In deze zaak heeft X (bv; belanghebbende) in de aangifte loonheffingen over het tijdvak december 2017 op collectief niveau de premiekorting arbeidsgehandicapte medewerker toegepast en op nominatief niveau de indicatie premiekorting oudere werknemers aangevinkt voor een aantal werknemers. De Inspecteur heeft echter geen premiekorting voor oudere werknemers toegekend.

Niet in geschil is dat het verzoek om premiekorting niet aan de wettelijke eisen van het toepasselijke overgangsrecht voldeed.

Wel in geschil is of X de onjuistheid in de aangifte na 1 mei 2018 nog kon herstellen om aan het overgangsrecht te voldoen, in het licht van het evenredigheidsbeginsel, het zorgvuldigheidsbeginsel en het vertrouwensbeginsel.

Hof Den Bosch oordeelt dat de wetgever duidelijk heeft beoogd dat voor het overgangsrecht een hersteltermijn moet worden geboden tot 1 mei 2018 en dit als voldoende heeft aangemerkt om tijdig een rechtsgeldig beroep te doen op dat overgangsrecht. Dit brengt met zich dat voorzien en beoogd is dat een overschrijding van deze termijn fataal is. Dat de door de wetgever ingestelde fatale termijn voor herstel zowel is voorzien als beoogd, brengt tevens met zich dat het Hof niet mag toetsen of het niet bieden van een nadere herstelmogelijkheid na 1 mei 2018 evenredig is. Het beroep op het evenredigheidsbeginsel wordt verworpen. Ook het beroep op het zorgvuldigheidsbeginsel en het vertrouwensbeginsel wordt door het Hof afgewezen. Het Hof bevestigt de uitspraak van Rechtbank Zeeland-West-Brabant en verklaart het hoger beroep ongegrond.

Wel kent het Hof aan X een immateriële schadevergoeding van € 1.000 toe wegens overschrijding van de redelijke termijn.

Metadata

Rubriek(en)
Loonbelasting
Belastingtijdvak
2017-2018
Instantie
Hof Den Bosch
Datum instantie
24 april 2024
Rolnummer
22/01232
ECLI
ECLI:NL:GHSHE:2024:1412
NLF-nummer
NLF 2024/1102
Aflevering
7 mei 2024
bwbr0001840&artikel=120,bwbr0001840&artikel=120,bwbr0002320&artikel=19,bwbr0002320&artikel=19,bwbr0002471&artikel=27,bwbr0002471&artikel=27,bwbr0002471&artikel=28a,bwbr0002471&artikel=28a,bwbr0005537&artikel=6:7,bwbr0005537&artikel=6:7,bwbr0005537&artikel=8:42,bwbr0005537&artikel=8:42

Naar de bovenkant van de pagina