Direct naar content gaan

Samenvatting

X (belanghebbende) dreef een eenmanszaak. De activiteiten van de onderneming bestonden uit markthandel in onder andere kleding en huisdecoratie.

X en haar partner zijn op 19 juni 2012 in Parijs betrokken geraakt bij een beroving en aansluitend een verkeersongeval waarbij zij met hun busje tegen een stilstaande betonwagen aan zijn gereden. Als gevolg daarvan heeft X een langdurig medisch traject doorlopen.

X heeft van Interpolis een schade-uitkering ontvangen van in totaal € 300.000. Het bedrag is toegekend voor verlies van arbeidsvermogen (€ 225.000), voor huishoudelijke hulp (€ 35.000) en smartengeld (€ 40.000). Uitkering heeft deels plaatsgevonden in 2014 en deels in 2015.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt in deze procedure dat de Inspecteur het bedrag dat is toegekend voor verlies van arbeidsvermogen (€ 225.000) ten onrechte tot de winst uit onderneming heeft gerekend. X heeft aannemelijk gemaakt dat de vergoeding, voor zover deze betrekking heeft op verlies aan arbeidsvermogen, strekt tot vergoeding van door de verzekeringsmaatschappij aanwezig geachte schade die erin is gelegen dat X voorgoed niet meer in staat is tot het uitoefenen van haar ondernemingsactiviteiten op de markt.

De Inspecteur heeft in zijn pleitnota gesteld dat de vergoeding voor huishoudelijke hulp van € 35.000 belast is als winst uit onderneming omdat X niet aannemelijk heeft gemaakt dat daar werkelijke kosten voor huishoudelijke hulp tegenover stonden. Deze stelling is tardief bijgebracht, aldus de Rechtbank. De Inspecteur had die stelling veel eerder kunnen aandragen. X wordt in haar bewijsrechtelijke positie onaanvaardbaar geschaad. De schade-uitkeringen dienen in hun geheel onbelast te blijven, concludeert de Rechtbank.

Metadata

Rubriek(en)
Inkomstenbelasting
Belastingtijdvak
2014-2015
Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum instantie
7 november 2022
Rolnummer
21/2114; 21/2115; 21/2354; 21/2355
ECLI
ECLI:NL:RBZWB:2022:6617
Auteur(s)
mr. W.J.H. Antonisse
Horlings Belastingadviseurs
NLF-nummer
NLF 2022/2382
Aflevering
8 december 2022
Judoregnummer
JCDI:NFB5370
bwbr0011353&artikel=3.8,bwbr0011353&artikel=3.8

Naar de bovenkant van de pagina