Direct naar content gaan

Samenvatting

De vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer heeft op 8 februari 2024 aan de staatssecretaris om een kabinetsreactie verzocht op het artikel ‘ExxonMobil maakt van Guyana het perfecte wingewest, maar heeft wel haast’ (NRC, 2 februari 2024).

In de kabinetsreactie gaat de staatssecretaris niet in op de specifieke situatie van het bedrijf vanwege de geheimhoudingsplicht van artikel 67 AWR. Wel gaat de staatssecretaris in algemene zin in op fiscale onderwerpen die in het artikel aan bod komen.

Het artikel beschrijft dat het Amerikaanse bedrijf met gebruikmaking van Nederlandse bv’s olieboringen doet in Guyana. Het artikel bevat geen evidente aanklacht tegen het Nederlandse stelsel. Het artikel lijkt namelijk vooral een punt te maken van de fiscale aftrek van Guyanese verliezen die de VS toestaat, en van de afspraken die het bedrijf zou hebben gemaakt met de autoriteiten in Guyana.

De kabinetsreactie gaat daarom eerst in algemene zin in op de fiscale behandeling in de VS van winsten uit Nederland en de voorkoming van dubbele belasting daarbij (paragraaf 1). Vervolgens beschrijft de kabinetsreactie in algemene zin de fiscale behandeling van investeringen vanuit Nederland in het buitenland, met aandacht voor de aanscherpingen in de liquidatie- en stakingsverliesregeling per 2023 (paragraaf 2).

Het artikel benoemt ook dat het bedrijf de belastinglast in de VS kan blijven drukken omdat de minimumbelasting pas in 2026 van toepassing zou zijn op Amerikaanse bedrijven. Daarom beschrijft de kabinetsreactie tot slot de werking van de Wet minimumbelasting 2024, met aandacht voor de zogenoemde tijdelijke onderbelastewinstbijheffing veilige haven (paragraaf 3).

Op 4 april 2024 vindt in de Tweede Kamer een commissiedebat plaats over internationale fiscaliteit. Deze kabinetsreactie zal hierbij worden betrokken.

Metadata

Rubriek(en)
Internationaal belastingrecht
Minimumbelasting
Belastingtijdvak
2024 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
26 maart 2024
Rolnummer
2024-0000198404
NLF-nummer
NLF 2024/0835
Aflevering
2 april 2024
bwbr0002320&artikel=67,bwbr0002320&artikel=67

Naar de bovenkant van de pagina