Gerelateerde content
    • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

De Wet van 22 december 2021, houdende wijziging van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen en de Wet inkomstenbelasting 2001 tot intrekking van de Baangerelateerde Investeringskorting is geplaatst in het Staatsblad van 27 december 2021 (Stb. 2021, 655).

Rubriek(en)
Vennootschapsbelasting
Loonbelasting
Belastingtijdvak
2022 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
22 december 2021
Rolnummer
Stb. 2021, 655
NLF-nummer
NLF 2022/0043
Aflevering
6 januari 2022

X