Direct naar content gaan

Samenvatting

X (belanghebbende) heeft verzocht om wraking van de raadsheren J.A.R. van Eijsden, A.E.H. van der Voort Maarschalk en J. Wortel.

De Hoge Raad wijst het verzoek om wraking echter af. Hetgeen X heeft aangedragen, rechtvaardigt niet de daaruit door hem getrokken conclusie dat de betrokken raadsheren vooringenomen zijn en evenmin dat daarvoor een objectief gerechtvaardigde vrees bestaat.

Metadata

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
2024
Instantie
HR
Datum instantie
26 april 2024
Rolnummer
24/01239
ECLI
ECLI:NL:HR:2024:666
NLF-nummer
NLF 2024/1054
Aflevering
30 april 2024
bwbr0002320&artikel=29,bwbr0002320&artikel=29,bwbr0005537&artikel=8:15,bwbr0005537&artikel=8:15

Naar de bovenkant van de pagina