Direct naar content gaan

Samenvatting

X (belanghebbende) is aansprakelijk gesteld voor onbetaald gebleven naheffingsaanslagen omzetbelasting en loonheffingen van A (bv) voor een bedrag van € 232.394.

Rechtbank Gelderland oordeelt dat het aan grove schuld van A is te wijten dat de verschuldigde omzetbelasting meer beloopt dan op aangifte is voldaan. Het grofschuldig handelen van A is te wijten aan het nalatig handelen van de bestuurders omdat zij niet hebben ingegrepen in een tekortschietende administratieve organisatie die hen kenbaar moet zijn geweest. X is in zoverre terecht aansprakelijk gesteld voor de naheffingsaanslag omzetbelasting. De naheffingsaanslag omzetbelasting is echter te hoog vastgesteld. Het bedrag van de aansprakelijkstelling wordt verminderd tot (€ 1.153 (2012) + € 51.513 (2013) =) € 52.666.

De Ontvanger stelt dat A bewust onjuiste aangiften omzetbelasting heeft ingediend en de administratie voor de omzetbelasting ondeugdelijk was. Die feiten kunnen er echter niet toe leiden dat X met betrekking tot de naheffingsaanslagen loonheffingen kennelijk onbehoorlijk bestuur kan worden verweten. Aangezien de Ontvanger geen andere feiten en omstandigheden aan die aansprakelijkstelling ten grondslag heeft gelegd, is X ten onrechte aansprakelijk gesteld voor de onbetaald gebleven naheffingsaanslagen loonheffingen.

Metadata

Rubriek(en)
Invordering
Belastingtijdvak
2012-2013
Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum instantie
30 januari 2024
Rolnummer
18/6114
ECLI
ECLI:NL:RBGEL:2024:417
NLF-nummer
NLF 2024/0492
Aflevering
20 februari 2024
bwbr0004770&artikel=36,bwbr0004770&artikel=36

Naar de bovenkant van de pagina