Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

Op 22 april 2020 is de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (hierna: Tozo) in werking getreden. Vanwege het voortduren van de coronacrisis heeft het kabinet het noodzakelijk geacht om de periode waarover bijstand op grond van de Tozo kan worden aangevraagd en verleend te verlengen. De Tozo blijkt gezien het ongekend hoge aantal aanvragen te voorzien in een grote behoefte. Het aantal zelfstandigen dat een beroep doet op de regeling is eerder geraamd op 300.000. Inmiddels zijn bijna 350.000 aanvragen ingenomen (stand derde week mei 2020).

Op grond van de Tozo is het mogelijk om tot 1 juni 2020 bijstand aan te vragen. De onderhavige regeling die op 29 mei 2020 in de Staatscourant is geplaatst (Stcrt. 2020, 29395) verlengt de aanvraagtermijn met drie maanden en maakt het mogelijk om bijstand op grond van de Tozo aan te vragen tot en met 31 augustus 2020.

Voor de verlengde periode worden wel stringentere voorwaarden gesteld aan het recht op bijstand.

Metadata

Rubriek(en)
Overig
Belastingtijdvak
1 juni - 31 augustus 2020
Instantie
Ministerie van Sociale Zaken
Datum instantie
27 mei 2020
Rolnummer
2020-0000065598
NLF-nummer
NLF 2020/1322
Aflevering
4 juni 2020

Naar de bovenkant van de pagina