Direct naar content gaan

Gerelateerde content

Samenvatting

X (belanghebbende) komt in deze procedure op tegen een aan hem opgelegde naheffingsaanslag parkeerbelasting. Hij heeft bij het parkeren in Eindhoven handmatig een verkeerde zonecode ingevoerd in de parkeerapp (15114 in plaats van 5114) nadat de app de zonecode niet automatisch genereerde. Het betreft een code voor een parkeerzone in Amsterdam.

Rechtbank Oost-Brabant oordeelt dat de gemeente geen (wettelijke) zorgplicht heeft ten aanzien van de digitale infrastructuur. Dat X verkeerde data invoert in een parkeerapp moet voor zijn rekening en risico blijven.

De huidige rechtspraak biedt geen ruimte voor matiging vanwege de geringe fout. Deze Rechtbank heeft op 8 december 2023 prejudiciële vragen aan de Hoge Raad gesteld die er in de kern op neerkomen of de kosten van de naheffingsaanslag parkeerbelasting inmiddels als boete kunnen worden gezien, dan wel of de belastingrechter (anderszins) de bevoegdheid heeft om in een concreet geval de kosten naheffing te matigen (Rechtbank Oost-Brabant 8 december 2023, 22/1320, ECLI:NL:RBOBR:2023:5711, NLF 2024/0013, met noot van Wiggers). Zolang de Hoge Raad die vragen nog niet heeft beantwoord, ziet de Rechtbank geen ruimte om van de lijn in de rechtspraak af te wijken.

Metadata

Rubriek(en)
Lokale heffingen
Belastingtijdvak
2023
Instantie
Rechtbank Oost-Brabant
Datum instantie
14 februari 2024
Rolnummer
23/2293
ECLI
ECLI:NL:RBOBR:2024:529
NLF-nummer
NLF 2024/0838
Aflevering
2 april 2024
bwbr0005416&artikel=225,bwbr0005416&artikel=225

Naar de bovenkant van de pagina