Direct naar content gaan

Samenvatting

Twee ongehuwde belastingplichtigen wonen samen in een huurwoning. Zij voldoen aan geen van de criteria van artikel 5a AWR of artikel 1.2, lid 1, Wet IB 2001. Zij zijn daardoor geen fiscaal partners van elkaar.

Op enig moment wordt door hen gezamenlijk een nieuw te bouwen woning aangekocht. De woning zal naar verwachting een jaar later worden opgeleverd en geschikt zijn voor bewoning. Ze zijn ook van plan in de woning te gaan wonen.

Vraag

Ontstaat voor de belastingplichtigen door de aankoop van de te bouwen woning fiscaal partnerschap op grond van artikel 1.2, lid 1, aanhef en onderdeel d, Wet IB 2001?

Antwoord

Nee, voor het fiscaal partnerschap wordt niet voldaan aan de voorwaarde dat de woning anders dan tijdelijk als hoofdverblijf ter beschikking staat.

Metadata

Rubriek(en)
Inkomstenbelasting
Belastingtijdvak
2024 e.v.
Instantie
Belastingdienst
Datum instantie
3 mei 2024
Rolnummer
KG:202:2024:15
NLF-nummer
NLF 2024/1140
Aflevering
14 mei 2024
bwbr0011353&artikel=1.2,bwbr0011353&artikel=1.2,bwbr0011353&artikel=3.111,bwbr0011353&artikel=3.111

Naar de bovenkant van de pagina