Direct naar content gaan

Samenvatting

Nóg een artikel over de onzakelijke lening? Jazeker, want onduidelijk is wanneer een lening ‘in wezen winstdelend’ is en ook hoe de onzakelijke lening zich onderscheidt van de ‘onmogelijke lening’, een lening die volgens het Verrekenprijsbesluit niet tot stand kan komen. Rutger Hafkenscheid bepleit dat een onmogelijke lening niet bestaat, maar dat een lening onzakelijk is als geen vaste rente afgesproken kan worden. Niet belangrijk moet zijn of in eerste instantie een zakelijke rente is afgesproken.


Willibrord Egelie heeft een referentie-artikel ‘Alweer de onzakelijke lening (door de ogen van een jurist)’ op deze bijdrage geschreven in NLF-W 2021/51.

NLF-W artikel

De auteur schrijft dit artikel op eigen titel en vanuit zijn visie op wat hij een goede toepassing vindt van het at arm’s length-beginsel. Het betoog is minder een interpretatie van de huidige jurisprudentie en bepleit dus meer een in zijn ogen wenselijke richting van die jurisprudentie.

1. Waarom weer een artikel over de onzakelijke lening?

Het is op 25 november 2021 precies tien jaar geleden dat het standaardarrest over de onzakelijke lening (hierna: het standaardarrest) werd gewezen. Sindsdien is een stroom van jurisprudentie en literatuur op gang gekomen die schier onuitputtelijk lijkt. Maar ook voorafgaand aan het baanbrekende arrest zijn vele pogingen ondernomen het fenomeen van de onzakelijke lening te duiden. Dus rijst de vraag: is niet al alles over de onzakelijke lening gezegd en geschreven en is er behoefte aan die literatuur en jurisprudentie nog een beschouwing toe te voegen? Ik meen van wel. Twee aspecten van de onzakelijke lening zijn nog onderbelicht gebleven.

Log hier in om verder te lezen

Metadata

Rubriek(en)
Vennootschapsbelasting
Auteur(s)
mr. R.P.F.M. Hafkenscheid
Loyens & Loeff
NLF-nummer
NLF-W 2021/24
Judoreg
NFB4432
Publicatiedatum
8 juli 2021
bwbr0002672&artikel=8,bwbr0002672&artikel=8b,bwbr0011353&artikel=3.8

Naar de bovenkant van de pagina