Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

Door de gevolgen van de coronacrisis heeft de Belastingdienst tijdelijk een pas op de plaats gemaakt bij de invordering van belastingen, waaronder de motorrijtuigenbelasting. Nu de Belastingdienst vanaf 1 oktober 2021 weer aanvangt met de invordering vindt de staatssecretaris het gepast om de mogelijkheid van kort (telefonisch) uitstel ook te bieden aan belastingschuldigen die onverhoopt naheffingsaanslagen MRB onbetaald hebben gelaten. Ook als inmiddels meer dan 4 maanden zijn verstreken na de uiterste betaaldatum van die aanslagen.

Kort (telefonisch) uitstel is namelijk de enige mogelijkheid voor uitstel van betaling voor naheffingsaanslagen MRB.

Met deze wijzigingen keurt de staatssecretaris tijdelijk goed dat de Ontvanger voor naheffingsaanslagen MRB die voor 1 oktober 2021 betaald moesten zijn, kort (telefonisch) uitstel van betaling kan toekennen voor maximaal 4 maanden, gerekend vanaf 1 oktober 2021 voor zover is voldaan aan alle andere voorwaarden daarvoor. Dit betekent dat als het uitstel bijvoorbeeld per 1 november 2021 wordt verleend, het uitstel nog maximaal drie maanden voor die naheffingsaanslagen MRB bedraagt.

Dit besluit (Stcrt. 2021, 43027) treedt in werking met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober 2021.

Metadata

Rubriek(en)
Invordering
Autobelastingen
Belastingtijdvak
1 oktober 2021 - 31 januari 2022
Instantie
MvF
Datum instantie
4 oktober 2021
Rolnummer
2021-193728
NLF-nummer
NLF 2021/1954
Aflevering
14 oktober 2021

Naar de bovenkant van de pagina