Direct naar content gaan

Samenvatting

De staatssecretaris heeft Kamervragen beantwoord die zijn gesteld over het artikel ‘Voordeel familiehypotheek groter dan jubelton’, waarin twee economen van De Nederlandsche Bank een belastingconstructie beschrijven en kwantificeren waarbij gebruik wordt gemaakt van de hypotheekrenteaftrek.

De staatssecretaris geeft aan dat het mogelijk is om een hypothecaire lening voor de financiering van een eigen woning (deels) af te sluiten bij iets of iemand anders dan een financiële instelling, dat kan bijvoorbeeld ook bij een vriend of familielid. Huizenbezitters met een lening bij een familielid kunnen ook gebruikmaken van de hypotheekrenteaftrek. Bij een familielening moet wel door de Belastingdienst worden vastgesteld of de verschuldigde rente een reële vergoeding is voor het ter beschikking stellen van de lening. Op de website van de Belastingdienst zijn voorbeelden te vinden van de wijze waarop de Inspecteur de hoogte van het rentepercentage beoordeelt bij een geldlening voor een eigen woning tussen familieleden. Als het rentepercentage fiscaal acceptabel is en aan de overige voorwaarden is voldaan, is de betaalde rente aftrekbaar als eigenwoningrente. In het geval de verstrekker van de lening de rente kwijtscheldt, is de rente niet aftrekbaar. De rente moet wel op de belastingplichtige ‘drukken’ om voor aftrek in aanmerking te komen. Daarnaast is het nog van belang dat de vordering waarop de rente wordt betaald voor de verstrekker van de lening tot de box 3-grondslag behoort.

Omdat er naar de mening van het demissionaire kabinet geen sprake is van een ‘onwenselijke fiscale constructie’ heeft het demissionaire kabinet geen plannen om de hypotheekrenteaftrek te beperken.

Metadata

Rubriek(en)
Inkomstenbelasting
Belastingtijdvak
2024 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
7 februari 2024
Rolnummer
2024-0000028506
NLF-nummer
NLF 2024/0396
Aflevering
13 februari 2024
bwbr0011353&artikel=3.111,bwbr0011353&artikel=3.111

Naar de bovenkant van de pagina