Direct naar content gaan

Samenvatting

In het tweede deel van een drieluik over de Wet minimumbelasting 2024 gaat Marion Kors in op de verplichting om de minimumbelasting op bijheffingaangifte te betalen. Na bespreking van de belastingplicht voor de verschillende bijheffingen worden de relevante bepalingen uit de AWR over de aangifte, de betaling op aangifte en de naheffing beschreven en de aanvullingen en uitzonderingen daarop op grond van de Wet minimumbelasting 2024. De auteur concludeert dat door de minimumbelasting als een aangiftebelasting vorm te geven, meer van de belastingplichtigen wordt gevraagd maar zij daar minder rechtszekerheid voor terugkrijgen.

Het eerste deel van dit drieluik is verschenen in NLF-W 2024/6.
bwbr0049111~artikel_1.2,bwbr0049111~artikel_3.1,bwbr0049111~artikel_4.1,bwbr0049111~artikel_5.1,bwbr0049111~artikel_7.6,bwbr0049111~artikel_11.2,bwbr0049111~artikel_12.1,bwbr0049111~artikel_12.2,bwbr0002320~artikel_6,bwbr0002320~artikel_10a,bwbr0002320~artikel_20,bwbr0002320~artikel_26,bwbr0002320~artikel_30ha,bwbr0002672~artikel_15,bwbr0002672~artikel_26

Naar de bovenkant van de pagina