Direct naar content gaan

Samenvatting

Frederik Boulogne bepreekt de (mogelijke) strijdigheid van de Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting met de Fusierichtlijn.

NLF-W artikel

1. Inleiding

Het GroenLinks-wetsvoorstel ‘Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting’ (hierna: Spoedwet) voorziet onder meer in een conditionele eindafrekening in de Wet dividendbelasting 1965 indien een in Nederland gevestigde vennootschap fuseert in een vennootschap in een kwalificerende staat.

Een dergelijke conditionele eindafrekening zou baanbrekend zijn: op dit moment is een fusie geen belastbaar feit voor de heffing van dividendbelasting. Ik ben er niet mee bekend dat dit anders is in andere lidstaten. Technisch is de conditionele eindafrekening zo vormgegeven dat de fusie een fictieve uitkering behelst (onmiddellijk voorafgaand aan de fusie wordt de inhoudingsplichtige geacht de aanwezige zuivere winst te hebben uitgedeeld aan de deelgerechtigden) die wordt aangemerkt als een geconserveerde winstuitdeling (het voorgestelde artikel 3c, lid 1, onderdeel b, Wet DB 1965). De dividendbelasting wordt vervolgens geheven bij wege van afdracht op aangifte door de inhoudingsplichtige (artikel 7, lid 5, Wet DB 1965). Op verzoek van de inhoudingsplichtige (de in Nederland gevestigde verdwijnende vennootschap) kan vervolgens uitstel van betaling worden verleend (artikel 25c, lid 1, IW 1990), welk uitstel wordt beëindigd indien de ontvangende vennootschap reserves uitdeelt, voor een bedrag ter grootte van de dividendbelasting die de vennootschap zou zijn verschuldigd als die vennootschap in Nederland zou zijn gevestigd (artikel 25c, lid 3, IW 1990). Deze techniek komt overeen met de wijze van heffing en invordering van conserverende aanslagen ter zake van emigraties in de IB- en vpb-sfeer.

Log hier in om verder te lezen

Metadata

Rubriek(en)
Dividendbelasting
Wetsartikelen
Auteur(s)
dr. G.F. Boulogne
BDO / Universiteit van Amsterdam
NLF-nummer
NLF-W 2020/16
Judoreg
NFB3673
Publicatiedatum
9 september 2020
bwbr0002515&artikel=7

Naar de bovenkant van de pagina