Direct naar content gaan

Samenvatting

Als het loon uit vroegere dienstbetrekking meer dan 10% van de loonsom bedraagt, moet bij de berekening van de vrije ruimte de loonsom worden verminderd met het loon uit vroegere dienstbetrekking (artikel 31a, lid 15, onderdeel a, Wet LB 1964). Dit wordt ook wel het 10%-criterium genoemd.

Vraag

Moet het 10%-criterium bij toepassing van de concernregeling van artikel 32 Wet LB 1964 worden beoordeeld op concern- of op inhoudingsplichtigenniveau?

Antwoord

De beoordeling van het 10%-criterium kan zowel plaatsvinden op concernniveau als op inhoudingsplichtigenniveau. De keuze welke methode wordt toegepast geldt voor alle deelnemende inhoudingsplichtigen aan de concernregeling in het betreffende kalenderjaar.

Metadata

Rubriek(en)
Loonbelasting
Belastingtijdvak
2024 e.v.
Instantie
Belastingdienst
Datum instantie
3 juli 2024
Rolnummer
KG:204:2024:12
NLF-nummer
NLF 2024/1636
Aflevering
9 juli 2024
bwbr0002471&artikel=32,bwbr0002471&artikel=32

Naar de bovenkant van de pagina