Direct naar content gaan

Samenvatting

X (belanghebbende) is eigenaar en alleenstaande bewoner van de woning. In april 2022 heeft hij twee Oekraïense vluchtelingen in zijn woning opgevangen. Dit heeft tot gevolg dat het Waterschap uitgaat van een meerpersoonshuishouden en X een hoger bedrag aan zuiveringsheffing is verschuldigd. X vindt dat niet redelijk. De Heffingsambtenaar ziet echter geen aanleiding om toepassing te geven aan de hardheidsclausule. X heeft daarop beroep ingesteld.

Rechtbank Limburg dient het standpunt van de Heffingsambtenaar met betrekking tot de hardheidsclausule te respecteren. Een besluit over het al dan niet toepassen van de hardheidsclausule van artikel 63 AWR is immers niet aan de beoordeling van de Rechtbank onderworpen omdat dit geen voor bezwaar vatbare beschikking als bedoeld in artikel 26, lid 1, onderdeel b, AWR is.

Onder meer omdat de Oekraïners een vergoeding voor woonkosten ontvangen en zij geacht moeten worden in staat te zijn om de meerkosten van X te compenseren, ziet de Rechtbank verder geen grond om strijdigheid met het evenredigheidsbeginsel aan te nemen. Het beroep is ongegrond.

Metadata

Rubriek(en)
Lokale heffingen
Belastingtijdvak
2023
Instantie
Rechtbank Limburg
Datum instantie
12 januari 2024
Rolnummer
23/1232
ECLI
ECLI:NL:RBLIM:2024:150
NLF-nummer
NLF 2024/0360
Aflevering
6 februari 2024
bwbr0002320&artikel=63,bwbr0002320&artikel=63

Naar de bovenkant van de pagina