Direct naar content gaan

Gerelateerde content

Samenvatting

X (belanghebbende) is netbeheerder in de provincie Friesland. Zij is de eigenaar van onder andere een elektriciteits- en gasnetwerk dat is gelegen in de voormalige gemeente Ferwerderadiel en in de huidige gemeente Noardeast-Fryslân.

Op 1 januari 2019 is gemeente Noardeast-Fryslân na een gemeentelijke herindeling ontstaan door een fusie tussen de gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland en Nieuwkruisland.

X heeft beroep ingesteld inzake aan haar opgelegde aanslagen precariobelasting 2016, 2017, 2019 en 2020.

Door wijziging van artikel 228 Gemw kan vanaf 1 juli 2017 geen precariobelasting meer geheven worden voor – kort gezegd – openbare werken van algemeen nut (nutsnetwerken).

Gemeenten van wie de verordeningen niet onder het overgangsrecht vallen (Ferwerderadiel), mogen na 1 juli 2017 geen precariobelasting meer heffen over in die gemeente gelegen nutsnetwerken. Dit geldt naar het oordeel van Rechtbank Noord-Nederland ook in de situatie dat die gemeente – zoals hier het geval – is gefuseerd met een (of meer) andere gemeente(s) van wie de verordening(en) wél onder het overgangsrecht valt (vallen).

In casu leidt dit ertoe dat de aanslagen over 2016 en 2017 worden vernietigd en die over 2019 en 2020 worden verminderd voor zover bij het vaststellen van de grondslag ook de strekkende meters zijn meegenomen die liggen in de voormalige gemeente Ferwerderadiel.

Metadata

Rubriek(en)
Lokale heffingen
Belastingtijdvak
2016, 2017, 2019, 2020
Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum instantie
18 april 2024
Rolnummer
23/52; 23/53; 23/54; 23/55
ECLI
ECLI:NL:RBNNE:2024:1556
NLF-nummer
NLF 2024/1121
Aflevering
7 mei 2024
bwbr0005416&artikel=228,bwbr0005416&artikel=228

Naar de bovenkant van de pagina