Direct naar content gaan

Samenvatting

Op 19 oktober 2010 heeft Ltd. 1, door middel van een trust agreement naar Canadees recht, bij X (Canada, belanghebbende) een pensioenregeling ingesteld voor haar werknemers.

In 2014 en 2015 hebben A en B namens X verzoeken om teruggaaf van dividendbelasting over de jaren 2013 tot en met 2015 ingediend. Deze verzoeken zijn (uiteindelijk) volledig gehonoreerd. De Inspecteur heeft de teruggegeven dividendbelasting bij X met belastingrente nageheven.

In deze zaak gaat Rechtbank Zeeland-West-Brabant in de eerste plaats in op de vraag of de Inspecteur bij het opleggen van de naheffingsaanslagen dividendbelasting het vertrouwensbeginsel heeft geschonden.

De Rechtbank oordeelt dat Inspecteur 6, anders dan Inspecteur 5, het in rechte te beschermen vertrouwen heeft gewekt dat de verzoeken om teruggaaf van dividendbelasting zouden worden gehonoreerd. Inspecteur 6 heeft, ondanks dat hij concrete twijfels had of X wel kon worden aangemerkt als vrijgesteld pensioenlichaam, ongeclausuleerd teruggaaf van dividendbelasting verleend en gemeld dat dit ook geldt voor de op dat moment reeds lopende posities. Daaraan doet niet af dat X nog niet alle relevante informatie aan Inspecteur 6 had verstrekt. Van kwade trouw van X, die in de weg staat aan gewekt vertrouwen, is volgens de Rechtbank geen sprake.

Gelet op het voorgaande heeft de Inspecteur bij het vaststellen van de naheffingsaanslagen het vertrouwensbeginsel geschonden, zodat de naheffingsaanslagen (en belastingrentebeschikkingen) worden vernietigd.

De Rechtbank oordeelt verder dat de bezwaren tegen ten aanzien van A en B vastgestelde beschikkingen terecht en op goede gronden niet-ontvankelijk zijn verklaard.

Vanwege undue delay heeft X recht op een vergoeding van immateriële schade van € 1.250.

Metadata

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Dividendbelasting
Belastingtijdvak
2013 t/m 2015
Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum instantie
13 juni 2024
Rolnummer
20/9819 e.a.
ECLI
ECLI:NL:RBZWB:2024:4016
NLF-nummer
NLF 2024/1648
Aflevering
9 juli 2024
bwbr0002515&artikel=10&lid=3,bwbr0002515&artikel=10&lid=3

Naar de bovenkant van de pagina