Direct naar content gaan

Samenvatting

Uit herberekeningen van de Inspecteur blijkt dat maatschap X (belanghebbende) over de jaren 2018 en 2019 te veel omzetbelasting op aangifte heeft teruggevraagd. Per e-mail van 8 december 2021 heeft de gemachtigde zich namens X met de herberekeningen akkoord verklaard, waarna naheffingsaanslagen zijn opgelegd.

Bij Rechtbank Zeeland-West-Brabant is in geschil of de Inspecteur bij het opleggen van de naheffingsaanslagen heeft gehandeld in strijd met het vertrouwensbeginsel, het zorgvuldigheidsbeginsel en/of het rechtszekerheidsbeginsel.

De Rechtbank oordeelt dat voor in rechte te beschermen vertrouwen vereist is dat de Inspecteur een uitlating heeft gedaan waaraan de belastingplichtige vertrouwen kan ontlenen. Gesteld noch gebleken is dat van een dergelijke situatie sprake is. De Rechtbank ziet ook geen redenen dat er sprake is geweest van een schending van het zorgvuldigheidsbeginsel en/of het rechtszekerheidsbeginsel.

Het beroep van X wordt ongegrond verklaard.

Metadata

Rubriek(en)
Omzetbelasting
Belastingtijdvak
2018 - 2019
Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum instantie
29 januari 2024
Rolnummer
22/4101; 22/4509
ECLI
ECLI:NL:RBZWB:2024:452
NLF-nummer
NLF 2024/0406
Aflevering
13 februari 2024
bwbr0002320&artikel=20,bwbr0002320&artikel=20

Naar de bovenkant van de pagina