Direct naar content gaan

Gerelateerde content

Samenvatting

Naar aanleiding van daartoe strekkende WOB- respectievelijk Woo-verzoeken heeft het ministerie van Financiën een aantal documenten vrijgegeven die betrekking heeft op de bestrijding van zogenoemde ‘drielandenpunt-dividendbelastingconstructies’. Aan de hand van deze documenten onderzoekt de auteur de directe aanleiding tot en de aanloop naar deze bestrijding, de gecoördineerde aanpak van drielandenpunt-dividendbelastingconstructies met Malta, de vraag in hoeverre deze gecoördineerde aanpak effect heeft gesorteerd, de mogelijk toekomstige aanpak van drielandenpunt-dividendbelastingconstructies met Zwitserland, en de door de Belastingdienst gewenste aanpak van het verbod op extraterritoriale belastingheffing van dividenden uit het Ierland I-arrest.

NLF-W artikel

1. Inleiding

Onlangs, op 19 juni 2023, heeft het ministerie van Financiën dertien documenten gepubliceerd die reeds op 9 november 2022 openbaar waren gemaakt als onderdeel van deelbesluit 2 op een Woo-verzoek over de bestrijding van drielandenpunt-dividendbelastingconstructies. Deze dertien documenten volgen op negen documenten die op 18 oktober 2022 openbaar waren gemaakt als onderdeel van deelbesluit 1. Enkele jaren eerder, op 12 juli 2016, had het ministerie van Financiën naar aanleiding van een WOB-verzoek al documenten openbaar gemaakt over de gevolgen van het zogenoemde ‘Drielandenpunt-arrest’ en het ‘Malta-arrest’. Alle nu openbaar gemaakte documenten betreffen de gecoördineerde aanpak door de Belastingdienst van zogenoemde ‘drielandenpunt-dividendbelastingconstructies’.

Het lijkt mij zinvol om alle tot nu toe gepubliceerde documenten in hun onderlinge samenhang te bezien, en met deze documenten als uitgangspunt onderzoek te doen naar de directe aanleiding tot en de aanloop naar de bovengenoemde bestrijding, de gecoördineerde aanpak van drielandenpunt-dividendbelastingconstructies met Malta, de vraag in hoeverre deze gecoördineerde aanpak effect heeft gesorteerd, de mogelijk toekomstige aanpak van drielandenpunt-dividendbelastingconstructies met Zwitserland, en de door de Belastingdienst gewenste aanpak van het verbod op extraterritoriale belastingheffing van dividenden uit het Ierland I-arrest.

Log hier in om verder te lezen

Metadata

Rubriek(en)
Dividendbelasting
Internationaal belastingrecht
Auteur(s)
dr. mr. M. van Dun
PwC/Universiteit van Amsterdam
NLF-nummer
NLF-W 2023/31
Judoreg
NFB5941
Publicatiedatum
22 augustus 2023
bwbv0003762&artikel=2,bwbv0003762&artikel=30,bwbv0004082&artikel=10,bwbv0004123&artikel=10

Naar de bovenkant van de pagina