Direct naar content gaan

Samenvatting

De belastingplichtige wil bij het afkopen van zijn lijfrente gebruikmaken van artikel 3.133, lid 9, Wet IB 2001. Hij is langdurig arbeidsongeschikt en bereikt in december van jaar t=0 de AOW-leeftijd. Het verzoek tot afkoop is ingediend in jaar t=0. De aanbieder en de belastingplichtige komen in jaar t+1 overeen dat de lijfrente wordt afgekocht. Om de lijfrente af te kopen zonder revisierente mag de belastingplichtige op het moment van afkoop onder meer nog niet de AOW-leeftijd hebben bereikt. Naar het oordeel van Rechtbank Gelderland (22 augustus 2023, 22/1066, ECLI:NL:RBGEL:2023:4759, NLF 2023/2138) is het moment waarop het verzoek tot afkoop is ingediend het moment van afkoop. De kennisgroep volgt dit oordeel niet.

Vraag

Wat is het moment dat de afkoop van de lijfrente tot stand komt?

Antwoord

De afkoop van een lijfrente komt tot stand op het moment dat de aanbieder meedeelt akkoord te gaan met de afkoop. In de geschetste situatie vindt de afkoop plaats in jaar t+1.

Metadata

Rubriek(en)
Inkomstenbelasting
Belastingtijdvak
2024 e.v.
Instantie
Belastingdienst
Datum instantie
5 juni 2024
Rolnummer
KG:070:2024:2
NLF-nummer
NLF 2024/1371
Aflevering
11 juni 2024
bwbr0011353&artikel=3.133,bwbr0011353&artikel=3.133

Naar de bovenkant van de pagina