Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

De staatssecretaris heeft Kamervragen beantwoord over het onderzoeken van grenseffecten van de accijnsverhogingen op tabak. Hij geeft aan dat het onderzoek met betrekking tot grenseffecten van de accijnsverhoging op tabak in 2023 inmiddels is afgerond en naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Ten behoeve van het meten van grenseffecten van de accijnsverhoging op alcohol zijn in overleg met de brancheverenigingen data aangekocht. Naar verwachting zullen de resultaten van de analyse van deze data op Prinsjesdag 2024 naar de Tweede Kamer worden gestuurd. De staatssecretaris geeft aan dat hij niet bereid is de grenseffecten van de tabaksaccijns op dezelfde manier te onderzoeken als de grenseffecten van de alcoholaccijns. Per productsoort wordt bekeken wat de mogelijkheden zijn om de effecten te meten en welke informatie nodig is.

Metadata

Rubriek(en)
Accijnzen
Belastingtijdvak
2023 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
20 juni 2024
Rolnummer
2024-0000354080
NLF-nummer
NLF 2024/1551
Aflevering
25 juni 2024

Naar de bovenkant van de pagina