Direct naar content gaan

Gerelateerde content

Samenvatting

Stichting X (belanghebbende) is op 7 april 2009 opgericht door bedrijf A (bv). A is een adviesbureau op het gebied van tijd- en workforcemanagement. De activiteiten van X zijn alle gericht op bewustwording over een efficiënte en effectieve omgang met tijd.

In geschil is of de Inspecteur het verzoek om te worden aangemerkt als anbi terecht heeft afgewezen.

Volgens Rechtbank Noord-Holland heeft X aannemelijk gemaakt dat haar feitelijke activiteiten op het moment van het indienen van de aanvraag (8 september 2020) rechtstreeks gericht zijn op het bevorderen van het welzijn als bedoeld in artikel 5b, lid 3, onderdeel a, AWR en nader omschreven in de parlementaire geschiedenis. De Rechtbank acht het aannemelijk dat X met al haar activiteiten tezamen en in onderling verband beschouwd beoogt het tijdsbewustzijn te verhogen en daarmee het welzijn in de samenleving te bevorderen.

Dat, zoals de Inspecteur heeft gesteld, een grote mate van verwevenheid bestaat tussen de activiteiten van X en de werkzaamheden van A en hierdoor niet het algemeen belang primair wordt gediend maar het particuliere belang van A is niet aannemelijk geworden.

X heeft aannemelijk gemaakt dat haar activiteiten rechtstreeks gericht zijn op het dienen van het algemeen belang (kwalitatieve toets) en dat zij ook feitelijk voor meer dan 90% het algemeen nut nastreeft (kwantitatieve toets). De Inspecteur heeft dan ook de anbi-status ten onrechte geweigerd.

Metadata

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Inkomstenbelasting
Belastingtijdvak
2020
Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum instantie
22 december 2023
Rolnummer
21/3373
ECLI
ECLI:NL:RBNHO:2023:13881
NLF-nummer
NLF 2024/0766
Aflevering
26 maart 2024
bwbr0002320&artikel=5b&lid=3,bwbr0002320&artikel=5b&lid=3

Naar de bovenkant van de pagina