Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

X (nv; belanghebbende), ondernemer in de zin van artikel 1, lid 1, onderdeel d, Landsverordening belasting op bedrijfsomzetten (hierna: LvBBO), is gevestigd in Sint Maarten. Zij exploiteert een in Sint Maarten gelegen resort.

In opdracht van X heeft een in de VS gevestigde vennootschap (hierna: de Amerikaanse vennootschap) in 2012 tegen vergoeding renovatiewerkzaamheden op het resort verricht.

De Amerikaanse vennootschap beschikte over een vaste inrichting in Sint Maarten in de vorm van een duurzame inrichting op het resort van waaruit zij de renovatiewerkzaamheden uitvoerde. Namens de Amerikaanse vennootschap gaven ‘on-site projectmanagers’ leiding aan de renovatiewerkzaamheden.

De Amerikaanse vennootschap heeft voor de renovatiewerkzaamheden facturen aan X uitgereikt. Uit die facturen blijkt niet dat aan X een bedrag aan belasting op bedrijfsomzetten (hierna: BBO) in rekening is gebracht. De Amerikaanse vennootschap heeft ter zake van de vergoedingen voor de renovatiewerkzaamheden geen BBO op aangifte voldaan.

Nadat de Inspecteur had vastgesteld dat de Amerikaanse vennootschap de ter zake van de renovatiewerkzaamheden verschuldigde BBO niet heeft voldaan, heeft hij zich op het standpunt gesteld dat deze belasting op grond van artikel 11, lid 2, aanhef en onderdeel b, LvBBO moet worden nageheven van X als de afnemer van de prestaties van de Amerikaanse vennootschap.

Het GHvJ heeft geoordeeld dat de onderhavige naheffingsaanslag terecht is opgelegd.

Tegen dit oordeel heeft X cassatieberoep ingesteld, maar de Hoge Raad oordeelt dat het GHvJ op goede gronden een juiste beslissing heeft genomen. Het middel faalt.

Metadata

Rubriek(en)
Heffingen Caribisch Koninkrijk
Belastingtijdvak
2012 t/m 2015
Instantie
HR
Datum instantie
10 november 2023
Rolnummer
21/02011
ECLI
ECLI:NL:HR:2023:1526
Auteur(s)
mr. J.G. Lopez Ramirez
Deloitte Dutch Caribbean
NLF-nummer
NLF 2023/2633
Aflevering
23 november 2023
Judoregnummer
JCDI:NFB6095

Naar de bovenkant van de pagina