Direct naar content gaan

Samenvatting

Belastingplichtige is meervoudig complex gehandicapt. Belastingplichtige heeft een indicatie op basis van de Wlz en verblijft op basis hiervan in een Wlz-instelling. De verpleging en verzorging in de Wlz-instelling vinden plaats op voorschrift en onder begeleiding van een arts.

De Wlz-instelling heeft een collectieve bewonersvakantie georganiseerd waaraan belastingplichtige heeft deelgenomen. Tijdens deze vakantie gaat extra verplegend en verzorgend personeel mee. De Wlz-instelling heeft de kosten van deze vakantie aan belastingplichtige in rekening gebracht. Op de factuur aan belastingplichtige staan onder andere de salaris- en verblijfskosten van verplegend en verzorgend personeel. Daarnaast staan op de factuur diverse andere kosten die voor de belastingplichtige zijn gemaakt (zoals uitgaven voor busvervoer, vakantiegeld, huur en verzekeringen). Belastingplichtige heeft de factuur in zijn geheel niet vergoed gekregen.

Vraag

Zijn de kosten van het verplegend en verzorgend personeel tijdens de collectieve bewonersvakantie, zoals salaris- en verblijfskosten, aftrekbaar als uitgaven voor specifieke zorgkosten?

Antwoord

De salariskosten van het verplegend en verzorgend personeel komen voor zover sprake is van verpleging en verzorging als bedoeld in de Wlz voor aftrek in aanmerking, aangezien sprake is van genees- en heelkundige hulp. De verblijfskosten van dit verplegend en verzorgend personeel zijn eveneens aftrekbaar als genees- en heelkundige hulp, omdat deze kosten onderdeel zijn van de kostprijs van het verplegend en verzorgend personeel.

NB: De overige in rekening gebrachte kosten in verband met de vakantie van de belastingplichtige (uitgaven voor busvervoer, vakantiegeld, huur en verzekeringen) vallen niet onder¬†de limitatief opgesomde categorie√ęn in artikel¬†6.17, lid¬†1, Wet IB 2001 en kunnen derhalve niet in aftrek worden gebracht.

Metadata

Rubriek(en)
Inkomstenbelasting
Belastingtijdvak
2024 e.v.
Instantie
Belastingdienst
Datum instantie
12 april 2024
Rolnummer
KG:202:2024:10
NLF-nummer
NLF 2024/0914
Aflevering
16 april 2024
bwbr0011353&artikel=6.1,bwbr0011353&artikel=6.1,bwbr0011353&artikel=6.17,bwbr0011353&artikel=6.17,bwbr0011353&artikel=6.18,bwbr0011353&artikel=6.18

Naar de bovenkant van de pagina