Direct naar content gaan

Samenvatting

Deze zaak gaat over de voor de personeelsleden van Europol geldende vrijstelling van nationale inkomstenbelasting op de door Europol betaalde salarissen en emolumenten die onderworpen zijn aan een interne belasting ten bate van Europol.

Tijdens een detachering bij Europol van 1 augustus 2000 tot 1 februari 2002 overkomen X (belanghebbende) twee dienstongevallen. Uiteindelijk stelt Europol bij besluit van 13 maart 2012 de hoogte van de uitkering vast waarop hij recht heeft op grond van artikel 57, lid 2, onderdeel c, Statuut Europol wegens de ongevallen (de lumpsum). De vraag is of de lumpsum is onderworpen aan de Nederlandse belastingheffing of aan de interne heffing van Europol. Anders dan Rechtbank Den Haag oordeelt Hof Den Haag dat de lumpsum in beginsel is onderworpen aan de interne belastingheffing van Europol en daarom niet is onderworpen aan de Nederlandse heffing van inkomstenbelasting. De navorderingsaanslagen IB/PVV 2012 en 2013 worden vernietigd.

De staatssecretaris stelt één middel van cassatie voor. Het middel betoogt ten eerste dat X niet aan de belastingheffing van Europol is onderworpen, omdat hij geen personeelslid meer is. Het middel betoogt verder dat de lumpsum niet valt onder salarissen en emolumenten die onderworpen zijn aan de Europolbelasting. Het middel acht verder het oordeel van het Hof ontoereikend gemotiveerd, gelet op een duidelijk e-mailbericht van Europol dat de lumpsum niet onderworpen is aan de Europolbelasting.

Aangezien A-G Pauwels de uitleg van de relevante artikelen van het Protocol Europol niet evident acht, meent hij dat de aangewezen weg is dat het Hof van Justitie om een prejudiciële beslissing wordt verzocht. De A-G doet in deze conclusie een tekstvoorstel voor de prejudiciële vragen.

Metadata

Rubriek(en)
Inkomstenbelasting
Belastingtijdvak
2012 en 2013
Instantie
A-G
Datum instantie
14 april 2023
Rolnummer
21/04628
ECLI
ECLI:NL:PHR:2023:418
Auteur(s)
mr. F.M. Verberk
Belastingdienst
NLF-nummer
NLF 2023/1252
Aflevering
8 juni 2023
Judoreg
NFB5797
bwbr0002320&artikel=16,bwbr0002320&artikel=16

Naar de bovenkant van de pagina