Direct naar content gaan

Gerelateerde content

Samenvatting

Met een op 26 oktober 2023 door de Tweede Kamer aangenomen amendement op het Belastingplan 2024 (Kamerstukken II 2023/24, 36 418, 29) wordt per 1 juli 2024 het maximaal toegelaten startgewicht dat onderdeel is van de voor de vliegbelasting geldende definitie van ‘vliegtuig’, verlaagd van 8.616 kilogram naar 4.000 kilogram. Hiermee wordt ook het vertrek van passagiers met vliegtuigen tussen 4.000 kilogram en 8.616 kilogram in de vliegbelasting betrokken. Het tarief voor de vliegbelasting in 2024 blijft € 29,05 per passagier per vlucht.

​Het amendement biedt de mogelijkheid om bij algemene maatregel van bestuur specifieke soorten vliegtuigen uit te zonderen van de definitie van ‘vliegtuig’. Het gaat hierbij om lesvliegtuigen en vliegtuigen gebruikt voor de werkzaamheden van hulpdiensten. Van de geboden mogelijkheid en de gegeven richting wordt met het onderhavige wijzigingsbesluit gebruikgemaakt. Daartoe wordt een nieuw hoofdstuk opgenomen in het Uitv.besl. Wbm.

Dit besluit treedt op 1 juli 2024 in werking.

Metadata

Rubriek(en)
Milieu- en energieheffingen
Belastingtijdvak
1 juli 2024 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
5 juni 2024
Rolnummer
2024-0000349565
NLF-nummer
NLF 2024/1611
Aflevering
2 juli 2024
bwbr0007168&artikel=72,bwbr0007168&artikel=72,bwbr0007178&artikel=1,bwbr0007178&artikel=1

Naar de bovenkant van de pagina