Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

De Tweede Kamer heeft op 16 april 2024 de volgende moties aangenomen die zijn ingediend tijdens een commissiedebat over de Belastingdienst op 11 april 2024.

31 066, 1366

Voor de rechtsbescherming van burgers en ondernemers is het belangrijk dat de Belastingdienst alle stukken uit het dossier aan de rechter geeft. Door een onvolledig dossier bestaat het risico dat zij in een ongelijke informatiepositie ten opzichte van de Belastingdienst terechtkomen, waardoor zij zich niet goed kunnen verweren in beroep. De regering wordt verzocht er strikt op toe te zien en, waar nodig, de Belastingdienst daartoe duidelijk te instrueren, dat ook stukken van intern beraad opgenomen zijn in de dossiers die in het kader van een fiscale procedure op basis van artikel 8:42 Awb aan de rechter dienen te worden verstrekt. Verder wordt de regering verzocht om binnen vier weken de daartoe aangepaste werkinstructies aan de Kamer te verstrekken.

31 066, 1368

In deze motie wordt uitgesproken dat het bestaande gratis karakter van de BelastingTelefoon en de Helpdesk Intermediairs behouden blijft.

31 066, 1369

Onlineplatformen dienen gegevens uit te wisselen met de Belastingdienst in het kader van de maatregel DAC7. De fiscale wetgeving is niet veranderd, maar desondanks is het voor burgers onduidelijk wanneer zij inkomsten uit tweedehandsverkoop moeten opgeven, aangezien lastig vast te stellen is wanneer iemand ondernemer voor de inkomstenbelasting is. De regering wordt verzocht te onderzoeken of extra controles met betrekking tot tweedehandsverkoop op onlineplatformen vermeden kunnen worden.

31 066, 1370

De nadruk van de handhaving van de Belastingdienst ligt op de strategische doelstellingen en die doelstellingen zijn gericht op het voorkomen en herstellen van fouten. Fraudeonderzoek is erg arbeidsintensief en gevallen bij burgers en het mkb worden vaker opgespoord dan fraude waar veel geld in omgaat, zoals dividendstripping. Het is belangrijk voor de belastingmoraal dat er ook intensief onderzoek wordt gedaan naar grootschalige fraudes waar veel geld mee gemoeid is. De regering wordt verzocht om in de handhavingsstrategie van de Belastingdienst prioriteit te geven aan het opsporen en aanpakken van fraudes waar veel geld in omgaat, zoals dividendstripping.

31 066, 1371

Er wordt belang gehecht aan dejuridisering bij de Belastingdienst, waarbij dit nooit ten koste mag gaan van de rechtsbescherming van inwoners. In toeslagenzaken bestaat een team Monitoring hoger beroep, dat samen met de Dienst Toeslagen afweegt wanneer in toeslagenzaken wel of geen hoger beroep wordt ingesteld, wat heeft geleid tot veel minder formeel ‘uitprocederen’.

De regering wordt verzocht te onderzoeken of het inrichten van zo’n team bij de Belastingdienst eveneens meerwaarde kan bieden om daadwerkelijk kritischer te beoordelen wanneer hoger beroep in te stellen, en wat ervoor nodig is dit in te richten.

Metadata

Rubriek(en)
Overig
Belastingtijdvak
2024 e.v.
Instantie
Tweede Kamer
Datum instantie
16 april 2024
Rolnummer
31 066
NLF-nummer
NLF 2024/1013
Aflevering
23 april 2024

Naar de bovenkant van de pagina