Direct naar content gaan

Samenvatting

X (belanghebbende) heeft in 2018 een WGA-uitkering ontvangen van het UWV. De WGA-uitkering is geen inkomen uit tegenwoordige dienstbetrekking, zodat de WGA-uitkering in beginsel door de Inspecteur terecht niet is betrokken in de berekeningsgrondslag voor de arbeidskorting. Dit in tegenstelling tot een WGA-uitkering die een gerechtigde rechtstreeks van de werkgever ontvangt, waarbij de WGA-uitkering wordt betrokken in de berekeningsgrondslag voor de arbeidskorting. X stelt in deze procedure dat dit leidt tot schending van het gelijkheidsbeginsel en Hof Den Haag geeft hem gelijk.

Niet in geschil is dat binnenlands belastingplichtigen die een WGA-uitkering ontvangen via hun werkgever als gevolg van het beleid dat is neergelegd in paragraaf 7.6.2 Handboek Loonheffingen 2018 gunstiger behandeld worden dan X, die zijn WGA-uitkering ontvangt van het UWV. De uitvoeringsproblematiek is volgens het Hof in het huidige tijdsbestek geen objectieve en redelijke rechtvaardigingsgrond voor de ongelijke behandeling van deze gelijke gevallen.

Aangezien het beleid zoals neergelegd in paragraaf 7.6.2 van het Handboek Loonheffingen 2018 strijdig is met het gelijkheidsbeginsel als algemeen beginsel van behoorlijk bestuur en X reeds op die grond aanspraak kan maken op de arbeidskorting, hoeft het Hof niet meer te beoordelen of dat beleid tevens strijdig is met het discriminatieverbod zoals neergelegd in artikel 14 EVRM en artikel 26 IVBPR.

X heeft ook recht op toekenning van de arbeidskorting over de WGA-uitkering, zodat aan X de maximale arbeidskorting van € 3.249 moet worden toegekend.

Metadata

Rubriek(en)
Inkomstenbelasting
Belastingtijdvak
2018
Instantie
Hof Den Haag
Datum instantie
22 februari 2023
Rolnummer
22/00410
ECLI
ECLI:NL:GHDHA:2023:370
NLF-nummer
NLF 2023/0606
Aflevering
23 maart 2023
bwbr0011353&artikel=8.1,bwbr0011353&artikel=8.1,bwbr0011353&artikel=8.11&lid=1,bwbr0011353&artikel=8.11&lid=1

Naar de bovenkant van de pagina