Direct naar content gaan
}

Samenvatting

X (belanghebbende) heeft opnieuw verzocht om herziening van de arresten van de Hoge Raad van 15 januari 2021 met nummer 19/03644 (ECLI:NL:HR:2021:49) en 19/03669 (ECLI:NL:HR:2021:50). De Hoge Raad wijst het verzoek echter af.

Als grond voor herziening van een arrest van de Hoge Raad als bedoeld in artikel 29e AWR kunnen op grond van artikel 29 van die wet in samenhang gelezen met artikel 8:119, lid 1, Awb slechts dienen feiten of omstandigheden die hebben plaatsgevonden vóór dat arrest, die tevens bij de indiener van het verzoekschrift om herziening vóór dat arrest niet bekend waren en redelijkerwijs niet bekend konden zijn, en die voorts, waren zij bij de Hoge Raad eerder bekend geweest, tot een ander arrest zouden hebben kunnen leiden.

De huidige verzoeken van X om herziening behelzen geen feiten of omstandigheden als hiervóór bedoeld. Het gaat daarin slechts om feiten of omstandigheden die hem vóór de arresten van de Hoge Raad van 15 januari 2021 reeds bekend waren. Daarom worden de verzoeken afgewezen.

Metadata

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
2021
Instantie
HR
Datum instantie
6 oktober 2023
Rolnummer
21/05420; 21/05421
ECLI
ECLI:NL:HR:2023:1373
NLF-nummer
NLF 2023/2285
Aflevering
12 oktober 2023
bwbr0002320&artikel=29,bwbr0002320&artikel=29e,bwbr0005537&artikel=8:119,bwbr0005537&artikel=8:119&lid=1,bwbr0002320&artikel=29,bwbr0002320&artikel=29e,bwbr0005537&artikel=8:119

Naar de bovenkant van de pagina