Direct naar content gaan

Samenvatting

De staatssecretaris heeft een Woo-verzoek afgewezen waarin is gevraagd om documenten openbaar te maken over het beleid dat de Belastingdienst zou voeren bij het toekennen van het recht op de 30%-regeling (artikel 31a, lid 8, Wet LB 1964 jo. artikel 10e t/m 10ej Uitv.besl. LB 1965) aan personen die een dienstbetrekking zijn aangegaan tijdens een zoekjaar, volgend op een afgeronde masteropleiding in Nederland. Meer specifiek gaat het om:
- de redelijke termijn tussen het afronden van een masteropleiding in Nederland en het aangaan van een dienstbetrekking (tijdens het zoekjaar) om als ingekomen werknemer beschouwd te worden;
- welke andere relevante feiten en omstandigheden van belang worden geacht om te kwalificeren voor de uitzondering van het zoekjaarvisum;
- hoe de afweging van deze relevante feiten en omstandigheden plaatsvindt.
De afwijzing is gebaseerd op het feit dat er er geen sprake is van ongepubliceerd intern beleid in het kader van het ingediende Woo-verzoek.

Metadata

Rubriek(en)
Loonbelasting
Belastingtijdvak
2024
Instantie
MvF
Datum instantie
5 april 2024
Rolnummer
1.000
bwbr0002471&artikel=31a&lid=8

Naar de bovenkant van de pagina