Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

De Heffingsambtenaar heeft op 16 april 2020 uitspraak op bezwaar gedaan inzake een WOZ-beschikking. Het door de gemachtigde van X (belanghebbende) ingediende beroepschrift tegen deze uitspraak is op 17 augustus 2020 door Rechtbank Rotterdam ontvangen. Het beroep is wegens termijnoverschrijding niet-ontvankelijk verklaard.

In hoger beroep is onder meer in geschil of de Rechtbank de regels van een goede procesorde heeft geschonden.

Hof Den Haag oordeelt dat niet aannemelijk is dat X door het niet ondertekenen van de uitspraak van de Rechtbank in zijn belangen is geschaad. Een schending van de regels van een goede procesorde is daarom niet aan de orde.

Het Hof overweegt verder dat de gemachtigde zich niet op tijd in de lobby van de Skype-vergadering heeft gemeld en dientengevolge niet ter (online)zitting van de Rechtbank is verschenen, hoewel hij wel op de hoogte was van de geplande aanvang van de zitting. Het Hof acht de uitlating van de gemachtigde dat hij wel aanwezig was maar niet werd toegelaten, niet aannemelijk. De Rechtbank heeft lang genoeg gewacht om de gemachtigde de gelegenheid te bieden zich alsnog in de lobby te melden. Een schending van de regels van een goede procesorde is daarom ook op dit punt niet aan de orde.

Het beroepschrift is volgens het Hof terecht niet-ontvankelijk verklaard. Het hoger beroep is ongegrond.

Metadata

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
2020
Instantie
Hof Den Haag
Datum instantie
9 juni 2022
Rolnummer
21/00426
ECLI
ECLI:NL:GHDHA:2022:1035
NLF-nummer
NLF 2022/1470
Aflevering
28 juli 2022

Naar de bovenkant van de pagina