Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

De handel in non-fungible tokens (NFT’s), al dan niet in de metaverse, is de afgelopen jaren fors gegroeid. Het is dan ook niet vreemd dat belastingdiensten deze ontwikkelingen volgen. Waar NFT’s vooral bekend zijn geworden in combinatie met digitale afbeeldingen/kunstwerken, breidt het toepassingsbereik van deze technologie zich snel uit. De EC constateert dat de fiscale duiding van NFT-transacties voor de btw verschilt in de verschillende lidstaten van de EU. Zij geeft in haar working paper een eigen interpretatie van de btw-gevolgen van NFT-transacties in diverse toepassingen, maar is hierin niet volledig; er wordt bijvoorbeeld geen aandacht besteed aan NFT-transacties in de blockchain-based metaverse (BBM), terwijl de toepassing van NFT’s binnen een BBM een interessante ontwikkeling is en zorgt voor extra dimensies aan de discussie over de btw-gevolgen. Menno Griffioen en Simon van Daal beschrijven in dit artikel de technische aspecten van de blockchain, NFT’s en de BBM, geven een fiscale duiding voor de btw en beschrijven de gevolgen voor belastingplichtigen en belastingdiensten.


De auteurs schrijven dit artikel op persoonlijke titel.

Taxtech artikel

1. Inleiding

Op 11 maart 2021 werd door het Amerikaanse veilinghuis Christie’s een JPEG-document (digitaal kunstwerk/afbeelding) verkocht door middel van een (op blockchain gebaseerd) non-fungible token (hierna: NFT) voor omgerekend € 57,8 miljoen. De afgelopen jaren is de handel in NFT’s enorm gegroeid. In 2020 werd wereldwijd voor $95 miljoen aan dergelijke NFT’s verhandeld, waarna deze handel in 2021 en 2022 explosief toenam tot een bedrag van bijna $25 miljard per jaar. Een andere ontwikkeling in de blockchainindustrie is de opkomst van de zogenoemde ‘blockchain-based metaverse’ (BBM), waaronder wordt verstaan een op de blockchain gebouwde virtuele wereld. Goldman Sachs en Morgan Stanley verwachten dat de metaverse uitgroeit tot een markt met een handelsvolume van $8 biljoen.

Belastingdiensten volgen deze ontwikkelingen en denken na over fiscale gevolgen voor de diverse belastingsoorten, zoals voor de belasting over de toegevoegde waarde (btw). In maart 2023 heeft de Belastingdienst bijvoorbeeld een kennisgroepstandpunt gepubliceerd over het van toepassing zijnde btw-tarief in het geval van verkoop van digitale kunstwerken via een NFT. De Europese Commissie (hierna: EC) constateert dat de fiscale duiding van NFT-transacties voor de btw verschilt in de verschillende lidstaten van de Europese Unie (hierna: EU). Op 21 februari 2023 heeft de EC daarom een working paper gepubliceerd om de btw-behandeling van NFT’s te bespreken met het VAT Committee. Uit de introductie van dit paper volgt:

Log hier in om verder te lezen

Metadata

Rubriek(en)
Omzetbelasting
Auteur(s)
S.A. van Daal MSc RA
WOG Registeraccountants / Nyenrode Business Universiteit
mr. M.A. Griffioen
Nyenrode Business Universiteit / Belastingdienst
NLF-nummer
TaxTech 2023/5
Judoreg
NFB6052
Publicatiedatum
27 oktober 2023

Naar de bovenkant van de pagina