Gerelateerde content
    • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

X (belanghebbende) stelt in deze procedure over de aanslag IB/PVV 2019 en aanslag Zvw 2019 dat sprake is van schending van het gelijkheidsbeginsel, omdat bij de berekening van de arbeidskorting en de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw geen rekening wordt gehouden met betaalde lijfrentepremies (derde pijler pensioenstelsel) en wel met pensioenpremies (tweede pijler pensioenstelsel).


Rechtbank Zeeland-West-Brabant begrijpt dit standpunt als een beroep op het discriminatieverbod van artikel 14 EVRM in verbinding met artikel 1 EP. Naar het oordeel van de Rechtbank is het discriminatieverbod niet geschonden. De keuze van de wetgever om een oudedagsvoorziening opgebouwd in de derde pijler ongelijk te behandelen ten opzichte van een oudedagsvoorziening opgebouwd in de tweede pijler is niet van redelijke grond ontbloot en dient te worden geëerbiedigd.

Rubriek(en)
Inkomstenbelasting
Belastingtijdvak
2019
Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum instantie
21 oktober 2021
Rolnummer
20/9790;20/9791
ECLI
ECLI:NL:RBZWB:2021:5275
NLF-nummer
NLF 2021/2231
Aflevering
25 november 2021

X