Gerelateerde content
  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

X (belanghebbende) heeft bezwaar gemaakt tegen de aanslag IB/PVV 2016. De Inspecteur heeft het bezwaar niet-ontvankelijk verklaard wegens het ontbreken van een belang.

Rechtbank Den Haag heeft het daarop door X ingestelde beroep gegrond verklaard. Volgens de Rechtbank kan niet worden gezegd dat het bezwaar X niet in een betere positie kan brengen. Omdat tussen partijen verschil van mening bestaat over de van belang zijnde feiten en de waardering daarvan, heeft de Rechtbank de zaak teruggewezen naar de Inspecteur met de opdracht om opnieuw uitspraak op bezwaar te doen.

Hof Den Bosch verklaart het daarop door de Inspecteur ingestelde hoger beroep ongegrond. Het Hof is van oordeel dat de Rechtbank op goede gronde een juiste beslissing heeft genomen. De zaak wordt teruggewezen naar de Inspecteur.

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
2016
Instantie
Hof Den Bosch
Datum instantie
30 maart 2022
Rolnummer
20/00790
ECLI
ECLI:NL:GHSHE:2022:1041
NLF-nummer
NLF 2022/0800
Aflevering
21 april 2022

X